7 poziomów delegowania

1 324

Samoorganizujący się zespół to pojęcie, które jest obecnie bardzo popularne w branży IT. W teorii oznacza to grupę osób, która chce osiągnąć wspólny cel i ma ku temu możliwości w organizacji (jest uprawomocniona to podejmowania decyzji samodzielnie). W praktyce osoby, które wcześniej nie miały możliwości pracować w takim zespole, mogą czuć się zagubione i obciążone odpowiedzialnością, która na nich spoczywa. Co więcej, nie bardzo wiedzą, w jaki sposób maja się same organizować. Można powiedzieć, że dojrzałość takiego początkującego zespołu jest dość niska i przed liderem stoi zadanie budowania umiejętności samoorganizacji w całym zespole. Cel ten może być realizowany poprzez umiejętne i stopniowe delegowanie odpowiedzialności na zespół i w dzisiejszym poście chciałbym przedstawić Wam, jak można to wykonać w praktyce.

Dlaczego delegujemy?

Idea samoorganizujących się zespołów umocniła się razem z zwinnymi metodykami i teorie złożoności (Complexity Theory) wskazują, że jest to najbardziej efektywny sposób na osiąganie celów we współczesnych organizacjach. Stawia to zespoły przed wyzwaniem, polegającym na nauczeniu się tego, w jakich obszarach i z jakimi prawami mogą się one poruszać. Jeśli pozostawimy zespół sam sobie, to będzie on musiał metodą prób i błędów odkrywać swoje prawa i granice. Będzie to nieefektywne i zrodzi zapewne frustrację w całym zespole. Dlatego właśnie lider, który zna daną organizację i kontekst projektu, powinien stopniowo odkrywać ten świat przed zespołem (delegowanie będzie oznaczało oddawanie władzy / decyzyjności zespołowi, przy jednoczesnym braniu odpowiedzialności za otrzymany obszar przez zespół).

7 poziomów delegowania

Spośród wielu różnych teorii i modeli delegowania warto rozważyć 7 poziomów delegowania, które opracował Jurgen Appelo. Idea ta opiera się na zdefiniowaniu obszarów decyzyjnych i ustanowieniu poziomu delegowania dla każdego z takich obszarów. Co ważne, jest to delegowanie między dwoma stronami, czyli na przykład lider – zespół. Przez obszar decyzyjny rozumiemy obszary typu: godziny pracy, technologie, UX, architektura, urlopy itp. Nie stosujemy tych poziomów do indywidualnych / pojedynczych zadań.

Poziomy, które będą stosowane to:

  1. Powiedz: Podejmujesz decyzję za innych i możesz wyjaśnić swoją motywację, ale nie musisz.
  1. Sprzedaj: Podejmujesz decyzję za innych i starasz się im uzasadnić swój wybór. Chcesz, aby czuli się włączeni w ten proces.
  1. Skonsultuj: Bierzesz pod uwagę opinię innych osób i w oparciu o nią podejmujesz decyzję.
  1. Uzgodnij: Bierzesz udział w dyskusji z innymi i razem osiągacie porozumienie oraz podejmujecie wspólnie decyzję.
  1. Doradź: Oferujesz innym swoją opinię, ale to nie Ty podejmujesz decyzje.
  1. Zapytaj: Zostawiasz decyzję innym i gdy już zostanie ona podjęta, to prosisz o wyjaśnienie ci jej.
  1. Oddaj: Zostawiasz decyzję innym i nie chcesz wiedzieć nic o szczegółach.

 

W przeciwieństwie do przywództwa sytuacyjnego, 7 poziomów delegowania jest modelem symetrycznym i działa w obu kierunkach. Poziom 2 (uzasadnianie swojej decyzji) jest odpowiednikiem poziomu 6 (wysłuchanie uzasadnienia), widzianego z przeciwnej strony. Podobnie poziom 3 (jawne pytanie o opinię), jest odwrotnością poziomu 5 (oferowanie swojej opinii).

Tablica delegowania (Delegation Board)

Bardzo przydatnym narzędziem wizualizacji naszych ustaleń w temacie delegowania jest tablica delegowania. Może przyjmować ona formę zwykłej fizycznej tablicy czy też arkusza w Excelu. Ważne, żeby była ona dostępna dla każdej osoby w zespole i abyśmy nie zapominali o aktualizowaniu jej co jakiś czas. Sama tablica jest bardzo prosta i składa się z kolumny zawierającej strefy decyzyjne oraz kolumn opisujących poziomy delegowania (1,2, …,7). Dla każdej ze stref przypisany jest w formie znacznika wybrany poziom delegowania. Tablica informuje o tym, które obszary decyzyjności i na jakim poziomie ktoś oddelegowuje innym. Przykładowa tablica, gdzie lider rozpoczyna pracę z nowym, niedoświadczonym zespołem:

 

Powiedz
[1]
Sprzedaj
[2]
Skonsultuj
[3]
Uzgodnij
[4]
Doradź
[5]
Zapytaj
[6]
Oddaj
[7]

Godziny pracy

  X          
Technologie         X    
Terminy   X        

 

Ta sama tablica po jakimś czasie – zespół nabrał doświadczenia, jest coraz lepszy w samoorganizacji:

 

Powiedz
[1]
Sprzedaj
[2]
Skonsultuj
[3]
Uzgodnij
[4]
Doradź
[5]
Zapytaj
[6]
Oddaj
[7]

Godziny pracy

     X      
Technologie          X  
Terminy        

 

Tablica delegowania pokazuje kluczowe obszary decyzyjności oraz ukształtowanie władzy w systemie – tym samym pokazuje jasne granice i odpowiedzialności, co jest niezbędne do kształtowania się samoorganizacji. Jest także przydatnym narzędziem w sytuacji wdrażania nowych osób, na przykład przy zwiększaniu się zespołu.

 

Słowem podsumowania

W mojej ocenie zastosowanie 7 poziomów delegowania to bardzo skuteczny i przejrzysty sposób na stopniowe wdrażanie samoorganizacji w zespołach. Poprzez odpowiednią implementację tej metody (wizualizację, aktualizację i transparentność) możemy skutecznie krok po kroku kształtować zwinne i efektywne zespoły.

Komentarze
This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/