Kto odpowiada za rozwój?

38

Bardzo często przy okazji rozmów między liderami pojawia się temat rozwoju i tego, kto jest za niego odpowiedzialny – czy lider danej osoby, czy może ta osoba? Prawda w tym przypadku leży po środku – obie strony mają w tym obszarze swoje obowiązki do wypełnienia.

Obie strony są odpowiedzialne za rozwój

Lider inicjuje i wspiera rozwój poprzez regularne rozmowy jeden na jeden. Szuka także możliwości rozwojowych dla danej osoby i upewnia się, że plany rozwojowe są związane z jej codzienną pracą.

Obie strony weryfikują, czy cele rozwojowe są ważne i wciąż mają sens. Jeśli tak, to razem oceniają postępy w ich osiąganiu. To w dużej mierze od danej osoby zależy, czy i w jakim kierunku chce się rozwijać.

Co robią dobrzy liderzy?

Dobry lider wie, że warto wspierać rozwój ludzi i możliwość osiągania prze nich celów, gdyż zwiększa to możliwości jego zespołu, działu czy całej organizacji. Takie wsparcie pokazuje ludziom, że nam na nich zależy i nie dbamy tylko o wyniki ich pracy tu i teraz. Co wobec tego robi lider:

  • Rozumie swoich ludzi i wie, czego chcą
  • Tworzy razem z nimi plan działań i monitoruje jego realizację
  • Szuka możliwości rozwojowych
  • Nie blokuje ludzi
  • W razie potrzeby tworzy plan przejścia / zmiany roli i wspiera jego realizację
  • Oddziela temat rozwoju od oceny okresowej
  • Pełni rolę nauczyciela, mentora lub coacha (w zależności od posiadanych umiejętności i kontekstu)

W praktyce oznacza to, że trzeba poznawać swoich ludzi, uczyć się tego, co jest dla nich ważne, w czym są mocni, a z czym mają problemy. Gdy zachodzi potrzeba, lider pozwala ludziom pójść dalej (spróbować czegoś innego), nawet jeśli w danym momencie nie jest mu to na rękę.

Czy rozwój ma mieć miejsce w pracy?

Drugim popularnym pytaniem związanym z rozwojem jest doprecyzowanie tego, czy rozwijać się można tylko w pracy czy może poza nią? W idealnej sytuacji rozwój ma miejsce w pracy. Lider powinien szukać takich opcji i szans, które pozwolą na to, aby połączyć pracę z rozwojem.

Z drugiej strony każdy z nas jest odpowiedzialny za swój los i swoją karierę. Pozwolę sobie zacytować Roberta C. Martina (znanego jako Uncle Bob)

Your career is your responsibility, do not leave it up to your employer to train you, send you on courses or buy you books. Take control of yourself.

The time you spend at work should be spent on your employers problems, not yours. A professional works hard for his employer and makes time for his ‚career’ in his own time. This also doesn’t mean you should spend all your time on your career. You have a family/life too. Balance your work, your career and your life in appropriate measures.

To w dużej mierze od każdego z nas zależy własny rozwój i w pierwszej kolejności powinniśmy sami się o niego troszczyć, a następnie korzystać ze wsparcia lidera (czy całej organizacji).

Słowem podsumowania

Jako liderzy powinniśmy wspierać rozwój naszych ludzi.  Z drugiej strony mamy także prawo oczekiwać, że ludzie sami troszczą się i dbają o niego. Obie strony powinny brać odpowiedzialność za ten obszar.

 

image: (c) Pootar

Komentarze
This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/