Managing for happiness

101

W czwartkowy wieczór mieliśmy okazję posłuchać  Jurgena Appelo, który wystąpił na gliwickim Software BarCamp. Była to już druga wizyta Jurgena w Gliwicach (wcześniej odwiedzał Future Processing, teraz z kolei pojawił się na zaproszenie firmy SAP Hybris). Jurgen przedstawił nam temat „Managing for happiness”, oparty o książkę jego autorstwa.

 

Pierwsza część wystąpienia pokazała ogólne wytyczne, którymi należy się kierować, aby zwiększać szanse na wzost szczęścia ludzi z wykonywanej pracy. Jurgen wyróżnił 7 takich czynników:

1 – Manage the system

W pracy z ludźmi, zwłaszcza pracy twórczej, należy zmierzać do tego, żeby tworzyć ludziom odpowiednie środowisko pracy, w którym potrafią oni (sami) realizować powierzone im zadania (bez konieczności „zarządzania ludźmi”). Rolą lidera jest tworzenie i utrzymywania zdrowego systemu.

2 – Nurture happiness

Lider powinien myśleć o tym, czym jest szczęście, zadowolenie, satysfakcja z pracy. Przykład – 12 kroków do szczęścia.

3 – Embrace playfulness

Praca to także wspólne spędzanie czasu w luźniejszej formie czy też wspólne świętowanie sukcesów i tego, czego się nauczyliśmy.

4 – Run experiments

Próbujmy nowych  rzeczy, zmieniajmy coś w naszym podejściu i wyciągajmy wnioski.

5 – Accelerate learning

Powinniśmy stale się uczyć – świat wokół nas zmienia się coraz szybciej i nie możemy tego ignorować.

6 – Innovate management

Próbujmy także nowych, niekonwencjonalnych rozwiązań w zarządzaniu.

7 – Build for meaning

Praca powinna mieć znaczenie, większy sens – czasem warto się zatrzymać i zadać sobie pytanie, po co właściwie coś robimy, jaki cel ma nasza organizacja.

 

Druga część prelekcji z kolei to kilka wybranych przykładów na to, jak można w praktyce zmieniać naszą codzienną pracę. Z wszystkich metod, o których Jurgen pisze w swojej książce Managing Happiness, omówił:

1 – Personal Maps

Mapy osobowościowe to bardzo prosty sposób na wzajemne poznawanie się ludzi w zespole. Idea opiera się na tym, że każda osoba opisuje siebie w formie dowolnej mapy myśli, a następnie inna osoba lub osoby przedstawiają tę mapę w zespole. Sposób ten prowokuje to zadawania pytań, dociekania, a i sama forma graficzna mapy sporo może nam powiedzieć o osobie.

2 – Value stories and Culture Books

Każda organizacja ma swoje zasady, czymś się kieruje, ma swoją unikalną kulturę. Tutaj Jurgen zwraca uwagę na to, że należy tworzyć środowisko, w którym misja czy wartości firmy nie są tylko pustymi sloganami, ale faktycznie ukazują się w postawach ludzi.

DSC_0058

Książki o kulturze organizacji, w których często w formie luźnych historii, opowiadań z życia firmy dowiadujemy się, czym tak właściwie dana firma się kieruje, mają dużo większą siłę przekonywania niż kilka haseł obwieszczonych na ścianach budynku.

You need the stories that reflect your values

3 – Merit Money

Jurgen omówił typowe systemy wynagradzania (płaski oraz system z bonusami / premiami, w których często tzw. góra decyduje o tym, komu i co się należy) i wskazał na alternatywne rozwiązanie w postaci Merit Money. Idea ta polega na tym, że każdy członek zespołu dysponuje wirtualnymi punktami / monetami, które może przekazać innym osobom w zespole (regularnie, np 100 puntków do rozdania w każdym miesiącu). Po jakimś czasie (który jest losowy) następuje wymiana puntków na rzeczywiste pieniądze. Dzięki temu system jest bardziej sprawiedliwy i angażuje wszystkich z zespołu.

 

Jurgen pokazał nam, w jaki sposób możemy podchodzić do tematu szczęścia pracowników, pokazując nie tylko elementy teoretyczne, ale także konkretne praktyki gotowe do zastosowania w każdym zespole. W tak krótkim czasie trudno było oczywiście o pokazanie wszystkich metod z książki Jurgena. Ze swojej strony mogę polecić lekturę książki czy też zerknięcie po prostu na stronę https://management30.com/.

Nowych czytelników zachęcam z kolei do lektury Kudo Cards oraz 7 poziomów delegowania.

 

 

Komentarze
This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/