O czym pamiętać przy zwiększaniu liczebności zespołu?

191

Jednym z istotnych czynników decydujących o wyborze firmy dostarczającej oprogramowanie jest możliwość skalowania zespołu – zarówno w dół, jak i w górę.

Pokazuje to, że tworzenie oprogramowania to proces nauki i bardzo często nie jesteśmy w stanie przewidzieć wszystkich zdarzeń, które wpłyną na projekt, w tym z góry zaplanować stały skład zespołu przez cały czas trwania projektu.

Dziś chciałbym Wam przybliżyć ten temat i pokazać, jakie są ryzyka związane z zwiększaniem liczebności zespołu oraz wskazać możliwe działania pozwalające na zarządzanie tymi ryzykami.

 

Zacznijmy od krótkiego przypomnienia definicji liczby Dunbara, która wskazuje na nasze ograniczenia poznawcze – przeciętnie człowiek jest w stanie utrzymać relacje z maksymalnie 150 osobami.

Moim zdaniem poza liczbą Dunbara warto także przywołać prawo Brooksa, które mówi, że dodanie kolejnych ludzi do opóźnionego projektu opóźnia go jeszcze bardziej. Powodowane jest to przez następujące czynniki.

 • Czas wdrożenia – nowe osoby muszą najpierw zrozumieć projekt, poznać ludzi i środowisko i tym samym same nie są w stanie od razu wnieść wartości, a spowalniają innych.
 • Chaos komunikacyjny – liczba kanałów komunikacyjnych wzrasta wraz ze wzrostem liczby osób w projekcie, zgodnie z wzorem:

kanaly_komunikacji

 

kanaly_komunikacji

 • Zaburzenie stanu zespołu – dołączenie nowych członków prowadzi do wybicia z rytmu ukształtowany już zespół i wymusza ponowne przejściu cyklu Tuckmana.
 • Niepodzielność zadań – czynnik związany z typem zadań – nie wszystkie zadania da się zrównoleglić i podzielić na wszystkie osoby w projekcie.
 • Spadek jakości – nowe osoby mogą nieświadomie wprowadzać błędy, jednocześnie aktualni członkowie zespołu są pod większą presją i mogą popełniać więcej błędów (poświęcanie swojego czasu na wdrożenie nowych osób kosztem realizowania swoich zadań na dotychczasowym poziomie).

 

W praktyce oznacza to, że zanim zdecydujemy się zwiększanie liczebności zespołu, warto upewnić się, jakie niesie to za sobą ryzyka i czy są możliwe inne rozwiązanie niż „dorzucanie ludzi”. Jeśli natomiast zwiększanie liczebności zespołu to jedyna opcja, to zastanówmy się jak to wpłynie na proces i jakie zmiany wprowadzić, aby zminimalizować wpływ negatywnych czynników. Możliwe działania:

 • Przydzielenie indywidualnego opiekuna nowej osobie.
 • Zapewnienie istnienia aktualnej dokumentacji ułatwiającej wdrożenie (FAQ itp.).
 • Częste spotkania lidera z nowymi osobami w celu szybkiego wykrywania i naprawiania wszelkich przeszkód pojawiających się przy wdrożeniu.
 • Aktualizacja istniejących lub wprowadzenie nowych mierników pozwalających ocenić wpływ oraz trendy po pojawieniu się nowych osób w zespole.
 • Obserwowanie zespołu po zmianie i szybkie reagowanie w razie potrzeby.
 • Przygotowanie zespołu do zmiany, zbudowanie odpowiedniej atmosfery dla zmiany.
 • Podzielenie zespołu na dwa mniejsze.

Przy okazji tematu zwiększania zespołu pojawia się często pytanie o optymalną wielkość zespołu. Wielu z nas spotkało się zapewne z stwierdzeniem, że najbardziej optymalna liczba członków zespołu zawiera się w przedziale 5 do 9 osób. Moim zdaniem nie powinniśmy się zbytnio przywiązywać do tej liczby. Jakość funkcjonowania zespołu nie zależy bowiem tylko od jego wielkości – jest to tylko jeden z wielu czynników.

Naszym zadaniem jest upewnianie się, że nasz proces oraz struktura zespołu jest odpowiednia i pozwala optymalnie realizować cele stawiane zespołowi.

Gdy będziemy o tym pamiętać, to poradzimy sobie w każdej sytuacji, także w przypadku nagłego wzrostu liczby osób w naszym teamie.

Komentarze
This site is using the Seo Wizard plugin created by http://seo.uk.net/